Chci vědět více

KVALITNÍ PŘÍPRAVA SE VYPLATÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA KLÍČ.

 

Úspěch každé stavby a její investiční náročnosti přímo souvisí s kvalitou připravené projektové dokumentace. Na základě kvalitně a detailně zpracované dokumentace lze stavebního dodavatele smluvně zavázat k plnění jednotlivých technologických požadavků a harmonogramu. V opačném případě se investor vydává na tenký led a jednoduchou dokumentací umožňuje dodavateli měnit podmínky realizace v průběhu.

 

Číst dále

PRAXE A ZKUŠENOSTI
VE STAVEBNICTVÍ

NAŠE SLUŽBY OCHRÁNÍ VAŠE INVESTICE

Každý stavební záměr je třeba detailně poznat, aby mohl vzniknout projekt na míru a požadavky klienta a jeho potřeby v rámci uvažované výstavby či rekonstrukce. S každým proto realizujeme osobní konzultaci, ve které se vyspecifikují všechny důležité detaily pro budoucí užívání nemovitosti, energetickou náročnost a technologie, které si přeje klient do nemovitosti umístit.

Všechny tyto požadavky zapracujeme v rámci klientský požadavků či změn.

Číst dále

3 snadné kroky ke spolupráci

A vše zvládnete z pohodlí domova!

1. Vytvořte poptávku
na tomto webu

Stačí vyplnit své základní kontaktní údaje a odeslat je ke zpracování.

 

Poptávkou se nezavazujete k žádné

placené službě.

2. Zaslání informací
e-mailem

V rámci poptávky obdržíte od nás e-mail, kde Vás požádáme o další dodatečné informace a detaily související s vaší poptávkou.

3. Vyhodnocení vaší
poptávky

Po Vámi zaslaných dodatečných informacích Vám ihned sdělíme, zda je dotace reálně dosažitelná a dle vašich potřeb Vám připravíme konkrétní cenouvou nabídku na míru.

Číst dále

Často kladené otázky

Je možné postavit rodinný dům s běžnou typovou projektovou dokumentací zakoupenou přes internet?

Teoreticky je možné opravdu cokoliv pokud si klient umí ohlídat stavebního dodavatele proti vícenákladům, nekvalitně dokončené stavbě apod. Praxe však stále ukazuje druhý pohled na věc a tou je fakt, že stavební dokumentace musí být pro dodavatele právně závazná z hlediska požadavků na technologické řešení, kvalitu a harmonogram výstavby.

Jak je možné přizpůsobit projekt na míru požadavků v rámci změn nosných konstrukcí?

Každý projekt je možné přizpůsobit plně na potřeby a požadavky zákazníka.

Jaký typ projektové dokumentace potřebujeme pro stavební povolení?

Pro stavební povolení se jedná o projektovou dokumentaci pro stavební povolení, někdy pod zkratkou DSP. Vedle toho je ještě možné řešit tzv. projektovou dokumentaci pro provedení stavby, která je oproti DSP mnohem podrobnější a primárně je závazná pro stavebního dodavatele na základě smlouvy o dílo.

Jak lze zavázat stavební firmu k plnění harmonogramu a kvality výstavby?

K tomuto účelu je nejlepší mít k dispozici dokumentaci pro provedení stavby s veškerými detaily stavebních a technologických postupů, výkresy s technickou zprávou včetně podrobného popisu všech požadovaných řešení výstavby. Pouze za těchto okolností lze stavebního dodavatele zavázat ke konkrétním požadavkům ve spojení s cenovou nabídkou a harmonogramem.

Je možné, že stavební firma odejde od rozdělané práce, ačkoliv s ní máme smlouvu?

Bohužel praxe v mnohých případech ukazuje, že je to běžná praxe. Stavební firma si realizuje vlastní zisk na základové desce a výstavbě 1 nadzemního podlaží, kde po investorovi požaduje vysoké zálohy ve, kterých si realizuje 80% svého zisku z celé zakázky. Když posléze dojde mezi investorem a dodavatelem ke kolizi, firma si to klidně sbalí a odejde. Kdo potom má sílu a další peníze na soudní spor a právníky, když zde je situace hypotéky, rozestavěné stavby a požadavku na dokončení?

Jak dlouho trvá vyřízení stavebního povolení?

Stavební řízení je proces, který může trvat 30 dnů dle zákonné lhůty. Může se ale protáhnout různými požadavky na doplnění ze strany stavebního úřadu a tak je posléze možné, že vydání stavebního povolení se může protáhnout i na měsíce.

Jak dlouho trvá výstavba běžného 150 m2 rodinného domu?

Na takto položený dotaz nelze odpovědět jednoznačně. Zděný dům bude trvat v průměru 7 – 9 měsíců do stádia konečného zateplení fasády a dokončovacích prací uvnitř objektu. U dřevostaveb to bude o pár měsíců dříve. Je však nutné posuzovat poměr mezi kvalitou, cenou a rychlostí výstavby.

Je potřeba ke kolaudaci stavby projektová dokumentace reálných stavebních změn?

Podle současného stavebního zákona je investor povinný předložit ke kolaudaci nemovitosti projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, tedy pokud se tato dokumentace liší od původní dokumentace pro stavební povolení, je investor povinný nechat zpracovat změny v dokumentaci skutečného stavu dokončené budovy.

Musím mít ke svému domu projektovou dokumentaci, když neřeším žádné stavební úpravy?

V rámci stavebního zákona je každý vlastník stavby vlastnit projektovou dokumentaci v minimálním provedení tzv. projektové pasportizace. Rozsah této dokumentace je zakotven prováděcí vyhláškou. V případě prodeje nemovitosti je současný vlastník tuto dokumentaci předat vlastníkovi novému. Pokud se tak nestane, má kupující z NOZ právo tuto dokumentaci na původním vlastníkovi vymáhat.

Co je to pasportizace projektové dokumentace a kdo jí může vyžadovat?

Jedná se o jednodušší provedení stavební projektové dokumentace podle prováděcí vyhlášky stavebního zákona, kde musí být primárně výkresová část všech půdorysů, pohledů, řez, situace a technická zpráva.

Jakou projektovou dokumentaci potřebuji pro prohlášení vlastníka nemovitosti?

Jedná se o schématické zkreslení interiérového rozložení situace objektu s vymezením na jednotlivé bytové jednotky s vlastním přístupem, přístupové prostranství a to vše v rámci půdorysu každého podlaží objektu. Jedná se o jednodušší projektovou pasportizaci projektové dokumentace budovy.

Kdo může zpracovat projektovou dokumentaci a s jakým oprávněním?

Každá odborná činnost má své autorizované osoby. V oblasti staveb a projektů se jedná o ČKAIT oprávnění stavebního inženýra, který může zpracovávat a autorizovat stavební projektovou dokumentaci podle svého zaměření, pro kterou bylo ČKAIT oprávnění uděleno.

Číst dále

Registrovat poptávku

Prosíme vyplňte následující údaje.

 

*
*
*
*

 

Zaškrtněte všechny produkty / služby o které máte zájem.

Poznámka

Zde je možné k samotné poptávce napsat další upřesňující informace,
které mohou pomoci při řešení poptávky.

 

Poptávající bere na vědomí, že jakožto subjekt údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU), č. 2016/679, odesláním vyplněného poptávkového formuláře, spolu s označením příslušného políčka souhlasu, uděluje svůj výslovný souhlas, aby zpracovatel osobních údajů, společnost Comfort Space, a.s., IČ: 28480970, sídlem Kaprova 42, 110 00 Praha 1, jím vyplněné údaje do předmětného poptávkového formuláře na internetových stránkách www.muj-projekt.cz, tj. jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště, užil za účelem vypracování obchodní nabídky v jím poptávané záležitosti. Poptávající je oprávněn kdykoli jím udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a uplatnit právo být zapomenut, a to prostřednictvím e-mailové adresy: gdpr@cs-as.cz. Pro ztotožnění odepření souhlasu je nezbytné k žádosti připojit referenční číslo nabídky. Po vypracování obchodní nabídky budou osobní údaje poptávajícího subjektu vymazány z databáze společnosti Comfort Space, a.s.
 

*